رئیس فدراسیون عراق با طلوع کیان دیدار کرد

رئیس فدراسیون عراق با طلوع کیان دیدار کرد

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ازفدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه

تشکر رییس کنفدراسیون ورزش های زورخانه ای اروپا از دعوت طلوع کیان

تشکر رییس کنفدراسیون ورزش های زورخانه ای اروپا از دعوت طلوع کیان

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ازفدراسیون پهلوانی و زورخانه ای؛ الکساندر مدوید از دعوت فرهاد

مسابقات بین المللی پهلوانی و زورخانه ای با حضور ۸۰ کشور برگزار می شود.

مسابقات بین المللی پهلوانی و زورخانه ای با حضور ۸۰ کشور برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای؛ مسابقات بین

مرشد سید حسن نقیب زاده دار فانی را وداع گفت

مرشد سید حسن نقیب زاده دار فانی را وداع گفت

مرشد سید حسن نقیب زاده از مرشدان بنام و اخلاق مدار کشور پس از ۶۴ سال عمر با عزت ، در عصر دوشنبه ۱۰ آذر ماه

  • رئیس فدراسیون عراق با طلوع کیان دیدار کرد
  • تشکر رییس کنفدراسیون ورزش های زورخانه ای اروپا از دعوت طلوع کیان
  • مسابقات بین المللی پهلوانی و زورخانه ای با حضور ۸۰ کشور برگزار می شود.
  • مرشد سید حسن نقیب زاده دار فانی را وداع گفت