تسلیت دبیر کل IZSF به وزیر ورزش و جوانان

تسلیت دبیر کل IZSF به وزیر ورزش و جوانان

جناب آقای دکتر محمود گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان   با سلام و احترام ضایعه درگذشت والده بزرگوارتان را

دبیر فدراسیون زورخانه ای آذربایجان خطاب به مهر علیزاده: اتفاقاتی که در دو سال اخیر در فدراسیون رخ داده با ارسال اخبار غیر واقع قابل جبران نیست

دبیر فدراسیون زورخانه ای آذربایجان خطاب به مهر علیزاده: اتفاقاتی که در دو سال اخیر در فدراسیون رخ داده با ارسال اخبار غیر واقع قابل جبران نیست

به دنبال ارسال نامه غیر محترمانه ای از فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای IZSF به دبیر فدراسیون ورزش

دیدار دبیرکل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای با وزیر ورزش

دیدار دبیرکل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای با وزیر ورزش

سید امیر حسینی دبیرکل  فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای با  محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت و

توصیه های دبیر کل IZSF به یزدانی خرم

توصیه های دبیر کل IZSF به یزدانی خرم

جناب آقای یزدانی خرم با سلام و احترام، در پاسخ به نامه شما به شماره ۱۱۴/۱۱۰/ف مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ همانگونه که به

  • تسلیت دبیر کل IZSF به وزیر ورزش و جوانان
  • دبیر فدراسیون زورخانه ای آذربایجان خطاب به مهر علیزاده: اتفاقاتی که در دو سال اخیر در فدراسیون رخ داده با ارسال اخبار غیر واقع قابل جبران نیست
  • دیدار دبیرکل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای با وزیر ورزش
  • توصیه های دبیر کل IZSF به یزدانی خرم